Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ..DARA Dariusz Łabuziński..................................

z siedzibą w Tarczyn przy ul. .Rynek 9......................................................

, NIP: 797-158-73-07...........................

, Regon ..671953306................

 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez telefonicznie pod numerem ..602576201...............................

lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy a podstawą prawną przetwarzania jestkoniecznosć przetwarzania danych do relizacji tego celu.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności klienta także, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

5. Pani/Pana dane osobowe udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;

 

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

 

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.

 

9. Podanie danych osobowych w związku zawieraną umową jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do relaizacji tej umowy.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka)

 

Dara Techniki Grzewcze

Chrzanów Duży 53

05-825 Chrzanów Duży k. Grodziska Mazowieckiego, woj. mazowieckie

 

email: dareklabuzinski@wp.pl

tel.: 602 576 201

 

Polityka prywatności

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.